นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบ

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
01 กุมภาพันธ์ 2551 16:46
#18545

คุณ คนชายฝั่ง ถูกต้องที่สุดค่ะ....(เห็นด้วยอย่างแรง)

เนื้อหาเต็ม: แบบทดสอบ