นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบ

Ico48
ตอนนี้มีลิง 3 ตัวแระ.... พูดอย่างไม่อายปากว่า เป็นสามตัวที่สวยที่สุดเท่าที่สวนสัตว์เคยมีมา 555+ เอิ๊ก
Full Content: แบบทดสอบ