นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โรงงานสาธิตไบโอดีเซลมูลนิธิชัยพัฒนา อ.หัวหิน

Ico48

ร้านโอมค้าบ พี่เรา

กลับมาเมื่อไหร่ค้าบ

น้องเราจะซื้อเค๊กรอไว้ เดี๋ยวจะแบกไปกินที่ศูนย์เครื่องมือเลย