นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบ

Ico48

ไม่อยากเป็นลิงในสวนสัตว์อะ ไม่อยากเจอกับพี่มันหลา เดี๋ยวกรงแตก 555

เนื้อหาเต็ม: แบบทดสอบ