นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โรงงานสาธิตไบโอดีเซลมูลนิธิชัยพัฒนา อ.หัวหิน

Ico48

สวัสดีค่ะ อ.คนธรรมดา...

พี่เม่ยวิ่งตามมาบอกว่า  ถ้าอาจารย์กลับมาถึง office เมื่อไร หนังสือ "วิถี KM ไท ฉบับประสบการณ์ภาควิชาพยาธิวิทยา" คงวางรออยู่บนโต๊ะแล้วนะคะ