นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย

Ico48

สวัสดีครับคุณชนันท์

ยกตัวอย่างเส้นทางจากปัตตานีไป ATT.com จะผ่านช่องทางสื่อสารหลาย ๆ ช่วงดังต่อไปนี้ครับ(แนะนำให้ดูไปพร้อม ๆ กับรูป http://share.psu.ac.th/file/songkrant.m/NECTEC-inetmap012008.gif)

1.วงจร 34Mbps จากปัตตานีมาที่หาดใหญ่ (AS9464)

-ไม่แสดงในรูปแต่ก็อยู่ภายในวงกลมสีเขียวด้านล่าง AS4621 UniNet

 

2.วงจร 155Mbps จากหาดใหญ่ไป UniNet ที่กรุงเทพฯ(AS4621)

-ไม่แสดงในรูปแต่ก็อยู่ภายในวงกลมสีเขียวด้านล่าง AS4621 UniNet

 

3.วงจร 1Gbps(1000Mbps) จาก UniNet ไปที่จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ IIG-CAT (AS4651)

-เส้นสีเขียวขึ้นจากด้านบนของรูปวงกลมสีเขียวAS4621 UniNet มีเลข 730M แต่วงจรเปลี่ยนขนาดไปเป็น 1Gbps แล้ว ไปด้านขวาล่างของวงรีแนวตั้งสีม่วงชมภู AS4651 IIG (CAT)

 

 4.วงจร 775Mbps จาก CAT Telecom ประเทศไทยไป AT&T สหรัฐอเมริกา (AS7018)

- เส้นสีเขียวลงจากด้านซ้ายล่างของรูปรีแนวตั้งสีม่วงชมภูAS4651 IIG (CAT) มีเลข 775M กำกับไปด้านขวาของรูปสีเหลี่ยมสีเทา AS7018 AT&T

จากตำแหน่งนี้ก็ผ่านสายใยแก้วนำแสงใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิคไปขึ้นฝั่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ตามรูปข้างล่าง

http://share.psu.ac.th/file/songkrant.m/catconmap012008.jpg

 

???????????? แล้วทำไมช้าล่ะ

ก็เพราะว่ามีคอขวดอยู่ตรงที่วงจรช่วงที่ 2 ซึ่งเป็น 155Mbps จากหาดใหญ่ไป UniNet ที่กรุงเทพฯ(AS4621) แต่ก็มีข่าวดีตามที่คุณ Ampere ได้เล่าให้ฟังไว้ข้างล่างครับ

http://share.psu.ac.th/blog/amp-ere/4397

 ก็คงรอไปอีกไม่นานจนเกินไปสำหรับการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

อดใจรอหน่อยครับ(^_^)