นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายกรัฐมนตรีไทย

Ico48
แวะมาดูรายชื่อ นายกฯ ของไทยครับ ดูว่า คนล่าสุด จะทำสถิติ อย่างไร เมื่อเทียบ กับ นายกฯ คนก่อนๆ ของไทย น้อยสุด ๑๗ วัน นานสุด เกือบ ๑๐ ปี
คิก คิก คิก
เราเอง 8-)
เนื้อหาเต็ม: นายกรัฐมนตรีไทย