นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายกรัฐมนตรีไทย

Ico48

แวะมาอ่าน+ให้กำลังเช่นเดิมครับ   ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ^0^

เนื้อหาเต็ม: นายกรัฐมนตรีไทย