นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายกรัฐมนตรีไทย

Ico48
เป็นประโยชน์จริงๆ ครับ ลูกผมอาจจะต้องใช้ไปทำรายงาน เดี๋ยว print เก็บไว้ก่อน
เนื้อหาเต็ม: นายกรัฐมนตรีไทย