นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แบบทดสอบ

Ico48

ชาติหน้าเป็นลิงในสวนสัตว์อ่ะ

รู้สึกคันๆ ยังไงไม่รู้

เนื้อหาเต็ม: แบบทดสอบ