นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขยายความคิดในชีวิตจริง 2

Ico48
  • ซื้อความคิดของอาจารย์ไปหลายครั้งแล้วนะคะ
  • ช่วงหลังๆ ไม่ค่อยได้มีโอกาสซื้อขายความคิดกัน คงต้องมาเริ่มใหม่ใน share ค่ะ  รอซื้อความคิดอยู่นะคะ