นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้

Ico48
  • ตามสวัสดีจ๊ะเจ๊
  • เขียนบันทึกเร็วๆ จ๊ะ น้องรออ่านอยู่นะ
เนื้อหาเต็ม: เรียนรู้