นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขำ ขำ กับพระมหาสมปอง

Ico48

     ขอมีส่วนร่วมในอารมณ์ขันนี้ด้วยคน 555

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข