นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา 3

Ico48
เห็นด้วยครับ เทคนิคการจูงใจคนแบบ marketing เป็นสิ่งที่ควรใช้ในองค์กร เพราะเป็นการสมัครใจที่จะทำสิ่งดีๆ แทนภาคบังคับ
เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา 3