นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา 3

Ico48

ต่อให้มีความสามารถในการขาย ก็ยังยากมากค่ะ เพราะการขอความร่วมมือในองค์กร อาจต้องขึ้นกับจิตสำนึกสาธารณะ  หรือบางทีก็มีอีกหลายปัจจัยที่แต่ละองค์กรก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปคะ

เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา 3