นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน"

Ico48
  • ได้ความรู้จากอาจารย์วรวุธมากกว่านะ
  • บันทึกของพี่ได้นำข้อคิดเห็นพระครูวินัยธรฯมาเผยแพร่
  • พี่เคยรู้จักครูบาสุทธินันท์ใน gotoknow ท่านเป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัยชีวาอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ