นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ซับไพร์ม คืออะไร

Ico48
mandala (Recent Activities)
27 January 2008 23:27
#17103
  • วิธีการเหมือนกัน แต่วินัยของคนไม่เหมือนกัน หนี้คนไทยเลยเพิ่มขึ้นมากมาย
  • ระบบอะไรที่ว่าดี มาใช้ในเมืองไทยล้มเหลวไม่ท่า เพราะคนไทยเก่งนักเรื่องพลิกแพลง

 

เนื้อหาเต็ม: ซับไพร์ม คืออะไร