นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา

Ico48

ในการทำงานจริงๆ เราไม่สามารถเลือกได้ทั้งนายและผู้ช่วยคะ 

เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา