นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา

Ico48

แนวคิดตามคัมภีย์นั้น  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตในการทำงานได้   การที่เราจะคบกับคนที่อยู่สูงกว่าเรา ย่อมนำความรู้มาสู่ตน เช่น เทคนิค หรือเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ย่อมนำความคิดมาสู่การพัฒนางานได้  และสิ่งที่สำคัญ คือ การถาม ตั้งข้อสังเกต  และฝึกปฏิบัติ  หาตัวช่วยที่เราคิดว่า จะเป็นครูที่ดีสำหรับเรื่องนั้น ๆ ได้   และสิ่งที่สำคัญคือ อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าปรึกษา จะเปิดโอกาสในเรื่องความคิดต่าง ๆ ออกมาได้

เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา