นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา

Ico48

     พิจารณาแล้ว คาดว่า ตัวเองต้องการผู้ช่วยชั้นครู เนื่องจาก ความผิดพลาดน่าจะน้อยที่สุด เพราะเค้ารู้มากกว่าในเรื่องนั้นๆ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา