นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังเขาเล่ามา

Ico48

สวัสดีค่ะ

สายฝนได้อ่านของอาจารย์แล้วรู้สึกมีความสุขมากค่ะ ที่อาจารย์เข้าใจคนทำงาน ในหลาย ๆ ด้าน

เนื้อหาเต็ม: ฟังเขาเล่ามา