นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา

Ico48
หยกมณี (Recent Activities)
18 November 2007 11:15
#1691

ยินดีด้วยค่ะ  กับบุคลากรคุณภาพของกองกิจการนักศึกษา