นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฝากบันทึกนี้ขอบคุณกัลยาณมิตร

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 192.168.29.137]
17 พฤศจิกายน 2550 15:27
#1651

ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในเร็ววันนะคะ  พิสูตรแล้วว่างานมีคนทำแทนได้  องค์กรอยู่ได้ค่ะเราไม่ทิ้งกัน

แต่สุขภาพของเราต้องสร้างเอง คนรอบข้างก็คือกำลังใจและช่วยดูแลได้บ้าง  ความเจ็บป่วยมาช่วยให้เราได้ทบทวนตนเองอีกครั้ง  ให้เวลาสำหรับการใคร่ครวญไตร่ตรอง  เรายังมีชีวิตและสุขภาพที่แข็งแรงมีงานข้างหน้ารออยู่อีกมากมายสำหรับให้เราได้ทำประโยชน์ค่ะ   

       ขอเป็นกำลังใจด้วยคนค่ะ  สุขภาพกาย จิตกลับสู่ความเป็นปรกตินะคะ 

                 ด้วยความห่วงใย