นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม

Ico48

แหม่

พี่อัมพรขา

เห็นภาพที่พี่โพสต์แล้ว สะเทือนใจอย่างรุนแรง

ว่าใกล้เคียงกับตัวดิฉันเหลือเกินค่ะ