นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรม

Ico48
  • ตามมาช่วยกันขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรม
  • แต่ของพี่เป็นรถไฟฟ้าค่ะ ปลอดจากมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน (แหมทำตัวเป็นนักวิชาการ)
  • ขอไปพักผ่อนก่อนนะน้องหญิงหยก บ๊าย บาย
  • %e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b51