นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลองทายซิคะว่า : ใครสั่งทหารได้บ้าง

Ico48

แหม่ เพิ่งทราบเทคนิคการเสริมหล่อให้วิทยากรวันนี้เองค่ะ