นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กินยาแล้วนอนทันทีอาจตายได้

Ico48
  • เย้ ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ มีพวกเดียวกับเรา
  • มีคนอยู่ที่หน้าจอและทำงานเหมือนเรานี่นา
  • พี่มาจัดโครงการสอนภาษาจีน และได้ปลีกวิเวกมานั่งทำงานประกันที่ตรวจเยี่ยมกจ.จ้า