นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครทราบบ้างคะ : คำว่า "ครูบาอาจารย์มาจากไหน"

Ico48
  • ขอบคุณอาจารย์P มากค่ะ
  • ที่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ และคงเกิดประโยชน์กับผู้อื่นอีกหลาย ๆ คน ที่นำคำว่า "ครูบาอาจารย์" มาใช้ไม่ถูกกาลเทศะ
  • และที่ได้นำมาเล่าได้ข้อคิดมาจากท่านพระครูกิตติ ชาติ กิตติธโร วัดสร้อยทอง 
  • ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ