นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48
มะม่วงเบา [IP: 192.168.100.112]
24 มกราคม 2551 13:47
#16211

ผมได้ลิงก์ เพลง เพลงรอที่พุ่มเรียงมาให้ครับ ใครสนใจโหลดไปฟังนะครับ

http://www.uploadtoday.com/download/?23c18cd3000f99457b21aa5d2f22f608

ถ้าคุณปุกปุยยังไม่ได้ฟังก็โหลดไปฟังและเก็บได้ครับผม

เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง