นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตรายของ ZnO

Ico48
ที่รู้ตอนนี้คือเอาไปผสมในครีมกันแดด ก็คือเอาไปทาหน้านี่เอง ถ้ามีเวลาจะไปหาข้อมูลเพิ่มให้นะจ๊ะ