นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากรดีเด่นของกองกิจการนักศึกษา

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
16 November 2007 15:03
#1588
  • แก้ได้หรือยังเจ๊
  • จะขอตัวช่วยมั้ยเอ่ย?