นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48
  • แม่นาง ปลาทูนึ่ง ช่วย เว้นวรรค บ้างนะ นะ นะ ยาวยังกะ รถไฟ สายใต้ งั้นเลย
  • แค่ส่งเสียงมาพันลี้ ข้าน้อย ยังหยบอยู่ ที่เกาะดอกท้อ
คิก คิก คิก เราเอง  8-)
เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง