นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องขำ ๆ ของน้องบุ๊ค

Ico48

แฮ่ะๆ ตามประสาผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  อันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือค่ะ  สงสัย แล้วต้องทดลองด้วยตัวเอง..เก่งจริงๆ น้องบุ๊ค