นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48
  • ซือเจ๊ มัน-ดา-ลา ท่านรอสักครู่  ข้าพเจ้าหาบิดพลิ้วท่านไม่  

 

  • ขอบคุณหลายๆค่า  คุณแม่

          เอ้า  ออกแนวจีนอิสานซะแล้ว  ว่าแต่ทวงนิราศ "หลาดโก้งโค้ง" ที่เล่าแปะรับปากไว้ให้ข้าน้อยด้วยนา 

"แม่นางปลาทูนึ่ง"  ครับผม

เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง