นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกเล่าเก้าสิบ : เพราะได้อ่านบันทึกดี ๆ จึงนำมาบอกต่อ

Ico48
  • ขอบคุณจ๊ะน้องแป๊ด ที่นำบันทึกคุณบอยมาให้อ่าน
  • ขออนุญาตให้พี่อิ๊ดเก็บไว้นะ
  • แล้วน้องชายของพี่ที่มมส. เป็นไงบ้าง