นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48

เก่งจริงนะตัวแค่นี้ ม. 5 เท่านั้นเอง

เมื่อไหร่จะมาเขียนความลับให้อ่าน คุณ Kon1Kon  รอแย่แล้ว ที่มาจากบันทึกนี้ http://share.psu.ac.th/blog/kon1kon-resthaven/3880

เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง