นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการเขียน blog

Ico48

อ่านจบถึงข้อ 14 แล้วครับ แล้วจะพยายามเรียนรู้กระบวนการต่างๆ และทำความเข้าใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ

เพื่อที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดออกไปในหน่วยงาน และคณะฯ ต่อไปครับ

เนื้อหาเต็ม: หลักการเขียน blog