นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไปประเมินภูเก็ต : ประเมินวันสุดท้าย วันที่ 9 พ.ย. 50

Ico48
  • เพิ่งทราบนะเนี่ยว่า "การเข้าเล่ม" อุโยะถนัดขั้นเทพ
  • เห็นถนัดทุกเรื่อง ขนาดให้รับผิดชอบเงินไปประเมินภูเก็ตยังเยอะยังไม่บกพร่อง
  • งานอื่นก็รวดเร็วดีมาก ๆ คะ
  • ...จะบอกว่าแรก ๆ พี่ก็เป็นเทพเหมือนหนูนี่แหละ
  • ...แต่ตอนนี้ "มาร" เข้าแทรก...
  • ฉะนั้น อย่าให้ "มาร" เข้าแทรกนะคะ (หนังจีนเขาว่าเยี่ยงนั้น)