นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48

 สารจากเกาะดอกท้อ รวดเร็วเป็นที่ยิ่ง

เล่าแปะ  โกวเนี้ยน้อยคาระท่าน  ครึ่งจอก

เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง