นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Code แต่ง Blog ของอุโยะจัง

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
15 พฤศจิกายน 2550 11:53
#1476
ตามมารายงานว่า ลองทำตามที่น้องโยะแนะนำแล้ว ก๊อกๆ แก๊กๆ ไปตามประสา พร้อมกับได้ลองไป searchๆ จากที่อื่นๆ มามั่ง (เลียนแบบอุโยะ).. ว่างๆ แวะเข้าไปเยี่ยมชม blog พี่ดูมั่งนะค้า...