นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7)

Ico48
NP [IP: 192.168.66.183]
15 November 2007 09:44
#1469
คำถามกว้างมาก บทความเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา อาจเข้าไปหาในwebsite ของ สกอ.น่าจะได้ข้อมูลค่ะNP