นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7)

Ico48
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ [IP: 203.150.100.33]
15 พฤศจิกายน 2550 07:16
#1463
อยากได้บทความการประกันคุณภาพค่ะ อาจารย์ท่านให้หามานำเสนอหน้าห้องค่ะ แล้วหนูก็จะได้ออกไปประเมินนักเรียน ครู ผู้บริหารคะ