นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลอยกระทง

Ico48
  • แล้วเจ้านางไปลอยกระทงกับใครเอ่ย?
  • มีนัดกะ..จ้าว..ว.ว.ว.ว.
เนื้อหาเต็ม: ลอยกระทง