นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อันตรายของ ZnO

Ico48
Hum [IP: 192.168.53.106]
14 พฤศจิกายน 2550 13:03
#1441

 - เราจะพบ ZnO ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง ประมาณว่า มันเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์อะไรบ้าง?

- เราสามารถป้องกันตัวเองจาก ZnO ได้อย่างไรบ้างครับ?

เนื้อหาเต็ม: อันตรายของ ZnO