นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ

Ico48
ยินดีค่ะที่แควนมาก่อนใคร...แก้ไขบันทึกยังไม่เสร็จเลย...ment...มาก่อนแล้ว...ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะ...