นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรียนรู้ดูของจริง อิงรัฐธรมนูญ

Ico48

     ใช่นาย ทา ยุ อาคารสูงจะไม่อาจมีได้ ห่างไม่เริ่มจากอิฐก้อนที่1

     บอกให้เอาภาพหันหลังไง...ไม่เชื่อกันเลย...

     โดย tag แล้ว รูตัวรึยังอ่ะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข