นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องเก็บอากาศสำหรับงานวิเคราะห์

Ico48
คุณลุงทดแทน เป๋ออีกแล้ว ช่วยตรวจหน่อยว่า ( AIRCHEK SIMPLER) หรือ AIRCHECK SAMPLER