นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง Share.psu

Ico48
น้องศศิธร  จากคำถามข้างต้น ต้องตัดสินใจเลือกนะคะ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง...อันที่จริงแล้ว หมวดหมู่ pr นั้นทำไว้เฉพาะ กับกลุ่ม นักประชาสัมพันธ์ ที่ย้าย  NEWS จากเดิมที่ใช้ใน อีเมลมาไว้ที่นี่...ขึ้นอยู่กับว่า...เนื้อความในบันทึกของเราสื่ออะไร...แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หมวดหมู่ ตอนนี้เพิ่งเริ่มกำหนดคำขึ้นมา...เพื่อใช้..แบบหยาบๆ...รอให้คนเสนอความเห็นเข้ามาค่ะ...ตอนนี้หากลงหมวดหมู่ใดไม่ได้ ระบบจะลงให้ในหมวดหมู่ทั่วไป อัตโนมัติค่ะ... 
เนื้อหาเต็ม: เล่าเรื่อง Share.psu