นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลับมาจากตรังแล้วค่ะ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
13 November 2007 08:55
#1357
  • เมื่อวานประชุมด้วยกัน อิมไม่แบ่งหมูย่างให้ด้วย
  • โป้ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ