นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กลับมาจากตรังแล้วค่ะ

Ico48
อิมจัง (Recent Activities)
13 November 2007 08:52
#1356
อ่าวอุโยะ ก็อิมคิดว่าลิงไม่กินหมูนี่นา ก้ากกกกกกกกกกกกกกก